Tin tức

no-img

Phê duyệt phương án thành lập Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Ngôi sao Hạ Long

Căn cứ quyệt định số 436/QĐ-HĐQT của Tổng Công ty Hàng hải Việt nam về việc phê duyệt phương án góp vốn thầnh lập Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Ngôi sao Hạ Long. Đây là Công ty hoạt động theo mô hình cổ phần gồm Công ty TNHH 1 thành viên Cảng Quảng ninh chiếm 20% vốn ...

Xem thêm