Ngày 13 thán 03 năm 2009 tại hội trường UBND tỉnh Quảng Ninh. Tổng công ty CP Thương mại Xây dựng – Vietracimex đã cùng đơn vị tư vấn Công ty Nihon Sekkei-Nhật Bản tiến hành báo cáo phương án kiến trúc đầu kỳ với UBND tỉnh cũng như các Sở, Ban, Ngành có liên quan.

Đồ án đã đạt được sự hài hòa giữa kiến trúc hiện đại nhưng phù hợp với không gian đặc thù của vịnh Hạ Long một di sản thiên nhiên của thế giới. Sau khi báo cáo đồ án đã nhận được các ý kiến góp ý cần thiết của UBND tỉnh cũng như các Sở, Ban, Ngành có liên quan để hòan thiện hơn sơm đưa dự án vào thực hiện.