Căn cứ quyệt định số 436/QĐ-HĐQT của Tổng Công ty Hàng hải Việt nam về việc phê duyệt phương án góp vốn thầnh lập Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Ngôi sao Hạ Long.

Đây là Công ty hoạt động theo mô hình cổ phần gồm Công ty TNHH 1 thành viên Cảng Quảng ninh chiếm 20% vốn điều lệ và Tổng công ty cổ phần Thương mại Xây dựng chiếm 80% vốn điều lệ.

Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Ngôi sao Hạ Long sẽ đầu tư xây dựng và kinh doanh một khách sạn tại đường Lê Thánh Tông – Tp. Hạ Long.