Tổng công ty cổ phần Thương mại Xây dựng (WTO) mời thầu cung cấp lắp đặt lan can thép, mái lấy sáng và các hạng mục phụ trợ phục vụ dự án Khu đô thị mới Kim Chung – Di Trạch

 

 

 1. Gói thầu: Cung cấp lắp đặt lan can thép, mái lấy sáng và các hạng mục phụ trợ: LK01, LK02, LK03, LK04, LK05, LK06, LK07, LK08, LK09, LK10, LK11, LK12, LK13, LK14, LK15, LK16, LK17, LK18.
 2. Dự án: Khu đô thị mới Kim Chung – Di Trạch.
 3. Địa điểm xây dựng: xã Kim Chung và xã Di Trạch, huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội
 4. Nguồn vốn: Vốn tự có, vốn vay thương mại và các nguồn tín dụng khác
 5. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
 6. Phương thức lựa chọn nhà thầu: một giai đoạn, một túi hồ sơ.
 7. Thời gian phát hành HSMT: từ 08 giờ 00, ngày 01 tháng 11 năm 2022 đến trước 09 giờ 00, ngày 15 tháng 11 năm 2022.
 8. Địa điểm phát hành HSMT/nộp HSDT:

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG

Địa chỉ: Số 926 Bạch Đằng, P.Thanh Lương, Q.Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.

Điện thoại: 094.139.77.66 (Mr Thao)

 1. Đảm bảo dự thầu: Không áp dụng.
 2. Thời điểm đóng thầu: 10 giờ 00, ngày 29 tháng 11 năm 2022
 3. Thời điểm mở thầu: 10 giờ 30, ngày 29 tháng 11 năm 2022.