Tổng công ty cổ phần Thương mại Xây dựng (WTO) mời thầu cung cấp lắp đặt cửa cuốn phục vụ dự án Khu đô thị mới Kim Chung – Di Trạch

 

 1. Gói thầu: Cung cấp lắp đặt cửa cuốn: LK01, LK02, LK03, LK04, LK05, LK06, LK07, LK08, LK09, LK10, LK11, LK12, LK13, LK14, LK15, LK16, LK17, LK18.
 2. Dự án: Khu đô thị mới Kim Chung – Di Trạch.
 3. Địa điểm xây dựng: xã Kim Chung và xã Di Trạch, huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội
 4. Nguồn vốn: Vốn tự có, vốn vay thương mại và các nguồn tín dụng khác
 5. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
 6. Phương thức lựa chọn nhà thầu: một giai đoạn, một túi hồ sơ.
 7. Thời gian phát hành HSMT: từ 08 giờ 00, ngày 01 tháng 11 năm 2022 đến trước 09 giờ 00, ngày 15 tháng 11 năm 2022.
 8. Địa điểm phát hành HSMT/nộp HSDT:

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG

Địa chỉ: Số 926 Bạch Đằng, P.Thanh Lương, Q.Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.

Điện thoại: 094.139.77.66 (Mr Thao)

 1. Đảm bảo dự thầu: Không áp dụng.
 2. Thời điểm đóng thầu: 10 giờ 00, ngày 29 tháng 11 năm 2022
 3. Thời điểm mở thầu: 10 giờ 30, ngày 29 tháng 11 năm 2022.