1. TRƯỞNG PHÒNG THƯƠNG HIỆU

+ SỐ LƯỢNG: 01

+ ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC: Hà Nội

+ MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 • Lập chiến lược tổng thể cho việc xây dựng, phát triển hình ảnh, vị thế thương hiệu cho Tổng Công ty và các đơn vị thành viên trong từng giai đoạn.
 • Theo dõi, kiểm soát hình ảnh thương hiệu Tổng Công ty
 • Quản lý quy chế, bộ nhận diện thương hiệu áp dụng cho Tổng Công ty và các dự án
 • Kiểm soát và phê duyệt hình ảnh/thông tin của Tổng Công ty và các dự án trước khi ban hành ra bên ngoài, đảm bảo quy chuẩn thương hiệu
 • Căn cứ các chiến lược tổng thể đã phê duyệt, xây dựng kế hoạch chi tiết cho từng giai đoạn và đề xuất điều chỉnh phù hợp theo thực tế
 • Tham gia triển khai và kiểm soát quá trình triển khai kế hoạch theo từng giai đoạn.
 • Quản lý, đào tạo CBNV trong bộ phận.

 

+ YÊU CẦU

 • Chuyên ngành: Marketing, Truyền thông

 • Kinh nghiệm: Tối thiểu 5 năm trong lĩnh vực truyền thông – thương hiệu

 • Kỹ năng:

  • Lập chiến lược thương hiệu
  • Đánh giá, định vị, mô tả vị thế thương hiệu
  • Trình bày, thuyết trình
  • Kết nối, làm việc với các đơn vị liên quan
  • Quản lý, định hướng nhân sự

 

2. TRƯỞNG PHÒNG DIGITAL MARKETING

+ SỐ LƯỢNG: 01

+ ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC: Hà Nội

+ MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 • Quản lý hệ thống Marketing Online của Tổng Công ty hoạt động một cách hiệu quả trên cơ sở tối ưu hóa nguồn lực cơ sở dữ liệu, thông tin
 • Xây dựng và trực tiếp triển khai kế hoạch, chiến lược digital marketing, social media phù hợp với chiến lược Marketing tổng thể
 • Thu thập, phân tích thông tin thị trường, thông tin về sản phẩm, thông tin về các chương trình Digital Marketing, Social Media của đối thủ cạnh tranh.
 • Triển khai các hạng mục Digital Marketing, Social Media theo kế hoạch được duyệt, đảm bảo đúng tiến độ công việc, đúng ngân sách, đúng định hướng
 • Phối hợp triển khai/theo dõi công tác truyền thông online và phát hiện khủng hoảng
 • Sử dụng các công cụ theo dõi truyền thông để thường xuyên báo cáo/phân tích hiệu quả truyền thông thương hiệu/dự án, phối hợp với Phòng Thương hiệu và Truyền thông và các đơn vị liên quan để nâng cao hiệu quả truyền thông trên các kênh online.
 • Quản lý, đào tạo CBNV trong bộ phận

 

+ YÊU CẦU

 • Chuyên ngành: Không giới hạn về chuyên ngành

 • Kinh nghiệm: Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực digial marketing, social media. Nắm vững, hiểu biết về các công cụ digital marketing.

 

3. CHUYÊN VIÊN THIẾT KẾ

+ SỐ LƯỢNG: 01

+ ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC: Hà Nội

+ MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 • Thiết kế các ấn phẩm truyền thông phục vụ hoạt động Marketing bán hàng
 • Thiết kế các ấn phẩm phục vụ hoạt động xây dựng thương hiệu và các hoạt động chung của Tổng Công ty và các dự án
 • Hỗ trợ chụp ảnh tại các sự kiện nội bộ

 

+ YÊU CẦU

 • Chuyên ngành: Các ngành thiết kế đồ họa

 • Kinh nghiệm: Thiết kế đồ họa, ưu tiên kinh nghiệm thiết kế lĩnh vực bất động sản.

 • Kỹ năng:

  • Sử dụng các phần mềm thiết kế
  • Khả năng sáng tạo
  • Gu thẩm mỹ tốt
  • Kỹ năng quản lý thời gian, công việc cá nhân
  • Kỹ năng làm việc nhóm
  • Kỹ năng chụp ảnh, dựng phim là lợi thế

 

4. CHUYÊN VIÊN TRIỂN KHAI MARKETING

+ SỐ LƯỢNG: 03

+ ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC: Hà Nội

+ MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 • Triển khai các công việc marketing online và offline (tổ chức sự kiện, làm content, nghiên cứu thị trường, truyền thông nội bộ…) theo phân công công việc
 • Đề xuất ý tưởng, kế hoạch cho các chiến dịch nhằm tối đa hóa mục tiêu chiến dịch
 • Kết nối với các đơn vị nhà thầu, kiểm soát hoạt động và đánh giá hiệu quả công việc nhà thầu triển khai
 • Đánh giá hiệu quả sau mỗi chiến dịch
 • Gửi báo cáo tiến độ công việc hàng tuần

 

+ YÊU CẦU

 • Chuyên ngành: Ưu tiên các chuyên ngành về marketing, truyền thông, quản trị kinh doanh, ngôn ngữ

 • Kinh nghiệm: Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực marketing, truyền thông

 • Kỹ năng:

  • Triển khai các hạng mục công việc trong lĩnh vực marketing
  • Quản lý thời gian và lập kế hoạch cá nhân
  • Khả năng sáng tạo, đề xuất ý tưởng
  • Xử lý tình huống
  • Làm việc nhóm
  • Thành thạo kỹ năng tin học văn phòng (Word/Excel/Power Point)

QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG

 • Lương cạnh tranh: Căn cứ vào kinh nghiệm, thời gian công tác, khả năng đáp ứng yêu cầu công việc, năng lực cá nhân, mức độ phức tạp công việc đảm nhận, người lao động sẽ được xem xét điều chỉnh mức lương thích hợp.

 • Hưởng các chế độ liên quan khác theo quy định của Luật lao động.

 • Hỗ trợ ăn trưa tại văn phòng.

 

Ứng viên nộp HS qua địa chỉ:

Email: huongdt@wto.com.vn