Địa điểm: Thôn Phú long 1, xã Bình Phước, huyện Bình sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Công suất: 350.000 tấn/năm

Tổng vốn đầu 9.891 tỷ đồng

Ngân hàng tài trợ: BIDV

Thiết kế sở: POYRY FINLAND OY

Thiết kế chi tiết: SPB-PC, VCC, Aquaflow, Veolia, Isgec.

Giám sát xây dựng: CCBM

Giám sát lắp đặt, bảo dưỡng: Valmet, Concept, Swetha, Aquaflow, Veolia, ABB.

Tiến độ: Đang triển khai