Địa điểm: Thị trấn Văn Giang, huyện Văn Giang, Hưng Yên

Dự án xây dựng trung tâm thương mại Văn Giang là tổ hợp khu thương mại và dịch vụ cho thuê (hệ thống nhà hàng, siêu thị, dịch vụ tổng hợp)

Quy : 4.0 ha